Makra HK 400 – ML-Coating – 1 liter

Nog geen klant?

Nog geen klant? Vraag een inlogcode aan om te bestellen.

Catalogus

Concepten

Makra HK 400 – ML-Coating – 1 liter

Dit product bestellen?

Beschrijving

Makra HK 400 vormt een transparante, droge laag die een uitstekende bescherming tegen corrosie biedt. Door zijn buitengewoon kruipend vermogen dringt het product door in nauwe passingen en zorgt zodoende voor een goede bescherming van slecht bereikbare delen.

Het product is bestand tegen zwakke zuren en logen en blijft ook bij hogere temperaturen in vaste vorm waardoor wegdruipen wordt voorkomen.

Chemische samenstelling
Dichtheid:0,86 0,88 kg/ltr
Vlampunt: 41° C

Corrosiebescherming:
Zoutsproeitest 1500 uur
Vaste stof gehalte: 47-52%
Viscositeit: ca. 25 50 Sec.
Laagdikte: ca. 35 µm
Verbruik: 12 15 m² / liter

Eigenschappen
Zeer goed dekkend resultaat door het geringe aandeel oplosmiddelen.
Krachtig kruipvermogen voor een goede verspreiding.
Verdringt vocht.
Ook bij hoge temperaturen blijft het product op zijn plaats.
Verwerking
Vuil, vet en roest indien mogelijk verwijderen, om verstoring van de hechting te voorkomen.

Fles voor gebruik ca. 2 minuten goed schudden. Schoef de fles vervolgens in de Makra Body Gun (art. 702-150) of een vergelijkbaar pistool. Dit pistool heeft koppelingen voor verschillende slangen. Kies de meest bruikbare voor de toepassing en monteer deze.

Bij het verwerken van het product moet gezorgd worden voor een goede ventilatie.

Reinig het pistool na gebruik met Makrysol (art. nr. 302-11).

Veiligheidsblad

Download

Gerelateerde producten: