Makra EcoStation

Nog geen klant?

Nog geen klant? Vraag een inlogcode aan om te bestellen.

Catalogus

Concepten

De mengverhouding bepaalt!

Wilt u snel en ongecompliceerd de juiste mengverhouding uit uw reinigingsproducten halen, dan is het Ecostation hiervoor de oplossing.

Het Ecostation levert u automatisch de juiste mengverhouding van vier verschillende reinigingsproducten. Op deze manier voorkomt u schade en verspilling door te sterke concentraties en wordt het milieu minimaal belast.

Het Ecostation wordt door onze medewerkers geïnstalleerd en afgestemd op de juiste mengverhouding.

 Kort samengevat:

  • Zeer eenvoudige bediening
  • Kostenbesparing door nauwkeurige dosering
  • Geen contact meer tussen reinigingsmiddelen en de huid
  • Geen handmatige dosering
  • Beschermt de te reinigen oppervlakken doordat overdosering voorkomen wordt
  • Gecontroleerde dosering van vier reinigingsproducten over één Ecostation